Νικαράγουα. Ταξιδιωτικό μιας επανάστασης

Εκδόσεις: Κάκτος, 1983 (σελ. 184)

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις από τη Νικαράγουα των Σαντινίστας, από ένα ολιγοήμερο ταξίδι που ο συγγραφέας έκανε εκεί το 1983.